Periodieke Controles

de Fysiche controle verandert, vooral met het nieuwe koninklijk besluit. RPE / erkend deskundigen staan duidelijk ‘aan de kant’ van de exploitant om hem te helpen aan de vereisten van de regelgeving te voldoen. Onze werkfilosofie is volledig in lijn met deze visie: een expert die voor de exploitant werkt om de beste stralingsbescherming in het veld te waarborgen, in overeenstemming met de regels en goede praktijken.

Onze contacten met federale instellingen maar ook met de verschillende actoren in het veld maken van Be.Sure een belangrijke speler, zowel in België als in het buitenland. Onze professionaliteit en onze geweldige ervaring worden unaniem erkend.

Een bron, een vraag, een controle, een indienstelling, … neem contact met ons op!